در صورت عدم پیش تصفیه درست و تعویض نشدن به موقع فیلتر های پیش تصفیه(فیلتر 1 تا 3) ذرات فیزیکی یا مواد شیمایی باعث گرفتگی سریع و پارگی غشا ممبران میشود. بنابراین کیفیت فیلتر الیافی، فیلتر کربن پودری و فیلتر کربن بلاک در سلامت فیلتر ممبران و سایر فیلتر ها تاثیر مستقیم دارد.

وسایل مورد نیاز برای تعویض فیلتر مرحله 1 تا 3:

آچارهوزینگ

فیلتر های جدید

یک ظرف برای جلوگیری از نشت احتمالی هنگام تعویض فیلتر

ابتدا شیر ورودی آب به دستگاه و شیر واقع شده بر روی مخزن ذخیره را میبندیم سپس شیر روی سینک را باز نموده پس از چند ثانیه برق دستگاه قطع میشود.

تعویض فیلتر الیافی(مرحله یک)

توسط آچار مخصوص هوزینگ را به سمت چپ (جهت عقربه های ساعت )میچرخانیم تا باز شود. فیلتر قدیمی را از هوزینگ خارج میکنیم و داخل هوزینگ را با آب شست و شو میدهیم سپس سلفون فیلتر جدید را از فیلتر الیافی  جدا میکنیم و در جای خود قرار میدهیم جهت قرار گرفتن فیلتر الیافی اهمیتی ندارد.

تعویض فیلتر الیافی

تعویض فیلتر کربن(مرحله دوم)

فیلتر کربن حاوی پودر ذغال میباشد که وظیفیه حذف برخی از آلاینده های شیمیایی نظیر کلر و مشتقات آن مانند تری هالومتان را دارد. همچنین مهم تر اینکه باعث شفافیت آب تصفیه شده و از بین رفتن بو یا طعم و رنگ نامطلوب آب میشود. هوزینگ را توسط آچار باز میکنیم و پس از شست و شو داخل هوزینگ فیلتر جدید را از سلفون جدا میکنیم و داخل هوزینگ مربوطه قرار میدهیم( توجه:در هنگام قرار دادن فیلتر کربن داخل هوزینگ قسمت واشر دار فیلتر در بالا قرار بگیرد)

تعویض فیلتر کربن پودری

تعویض فیلتر کربن بلاک(مرحله سوم)

این فیلتر مکمل فیلتر دوم(کربن فعال پودری)میباشد که با یک نوار توری پوشانده شده و ذرات بزرگتر از پنج میکرون را حذف میکند که موجب زلال و شفاف شدن آب میشود.هوزینگ مرحله سه را باز نموده  و پس از شست و شو هوزینگ فیلتر جدید را جایگزین فیلتر قدیمی میکنیم جهت قرار گرفتن فیلتر داخل هوزینگ اهمیتی ندارد.

تعویض فیلتر کربن بلاک

نکته:جهت گرفتن پودر ذغال اولیه از فیلتر کربن قبل از بستن هوزینگ مرحله سه یک پارچ زیر آن قرار میدهیم شیر ورودی آب به دستگاه را باز میکنیم و دوشاخه دستگاه را داخل برق قرار میدهیم تا پودر ذغال داخل فیلتر مرحله دوم (کربن پودری) گرفته شود پس از مشاهده ذلال شدن آب میتوانید دستگاه را از برق جدا کنید و هوزینگ مرحله سوم را در جای خود متصل کنید.

 

در صورت بروز هرگونه مشکل و نیاز به مشاوره با ما تماس بگیرید.

mohammadreza